söndag 30 juni 2019

SVANKOLLEN DEN 29 JUNI 2019

Föräldrafritt !!
 Blåklockor uti backarna står....
 En vilsen häger i Nisses Träsk
 En lisa i själen
 Seaborn Ovation passerar Breviks Hamn


Inga kommentarer: