måndag 19 maj 2014

JORDEN RUNT, EGYPTEN

Egyptiska Museét
 Tutankanons Mask t.v
 Bondern och soldaten.
Vespa för fyra !!
 En blomma i öknen. I bakgrunden pyramiderna !
 Sfinxen, och livet runt pyramiderna

Inga kommentarer: