lördag 15 september 2012

 FORESTA, LIDINGÖ
Hette från början Villa Foresta och byggd tidigt 1900-tal med gamla riddarborgar som förebild.
Det är det första man ser av Lidingö när man gör inflygningen till sjöss, och till lands via Lidingöbron.

Inga kommentarer: