måndag 8 augusti 2011

SJÖFARTSVERKET SVARAR, ang TRÅNGT OM SALIGHETEN

Hej Bengt!
Tack för dina fina bilder!
De fartygen du har fotograferat har alla lots ombord (dock inte waxholmsbåten på väg in mot stan).
Lotsarna har noggrann kontakt med varandra och all annan yrkesmässig trafik i farlederna ut till sjöss via Sandhamn eller Söderarm. Detta sker via VHF radio.
Via radion kommer dom överens om vilket fartyg som skall gå före eller efter något annat. Detta kan vara beroende på vart de ska någonstans eller andra faktorer som kommande möten eller andra nautiska händelser.
All större sjöfart övervakas också noga av VTS (Vessel Traffic Service) som med olika system följer fartygen.
Det som för ögat i detta fall ser dramatiskt ut är enligt mitt sätt att se det en normal dag på sjön för de lotsar jag har att ansvara för!

Varma sommarhälsningar
Anders

Anders Nordin
Chef Lotsområde Stockholm

Inga kommentarer: