fredag 20 maj 2011

FARMENRAPPORT 05

Farmenfilialen på balkongen,Gräslökblommor, Farmen
Gräslökfält i Tjeckoslovkien 1991, och behandlad gräslök 2010, klar för infrysning.

Inga kommentarer: