lördag 26 december 2009

FAKTAKALENDERN 2010 (O-)NYTTIGT VETANDEFaktakalender låter knastertorrt, men är en spännande läsning om det mesta i världen.
De olika ländernas data är speciellt intressant. Här några exempel.
Antal innevånare/km2: Sverige 20, Norge 14, Danmark 128, Finland 16 och Island 3.
Medellivslängd: Sverige och Island 81 år, Norge 80. Danmark 78, Finland 79
Högsta medellivslängden finns i ANDORRA, 84 år, och JAPAN, 82 år, och lägsta i ZWAZILAND 32 år.
Högsta analfabetismen finns i NIGER, 71 %, BENIN och SIERRA LEONE 65 %, I Sverige, Danmark och Island 1 %, och i Norge och Finland 0 %.
Mest tätbefolkat är det i MONACO, med 16.905 personer /km2, SINGAPORE, 6.724 pers. och Vatikanstaten, 1.877 personer/km2.
Mest glesbefolkat är det i MONGOLIET med 2 personer/km2, AUSTRALIEN, GUAYANA, ISLAND, KANADA, och NAMIBIA, med 3 personer/km2.
Skrämmande låg medellivslängd är det också i ANGOLA, 38 år, LESOTHO 40 år, SIERRA LEONE 41 år, LIBERIA 42 år och MALAWI 44 år.
Rek varmt Faktakalendern 2010.


Inga kommentarer: