söndag 13 september 2009

PERSBORGS BRYGGA SJURBERG


I början av förra seklet byggdes hotell Persborg invid Siljan i Sjurbergs by. Då uppfördes även ångbåtsbryggan. Mellan 1925 och 1927 försvann brygganläggningen på grund av högvatten och ersattes 1928 av en enklare byggnad som revs vintern 2002. Sjurbergs Byalag har arbetat med att återuppföra byggnaden och bryggan som fanns före 1928. Arbetet har utförts på ideell basis
Finansieringen har skett genom bidrag ur olika fonder, och genom ”försäljning” av plankor, vilket innebar att du betalade 1000 kronor och får namnet infräst i en av plankorna på bryggan. Bryggan invigdes lördagen 2009-06-27.

Invigningen 26/7 2009. Foto Björn Ganning

Erhöll plankan som tack för Vistapoints insatser med fotografering av Sjurbergs gårdar, till boken SJURBERG, EN RÄTTVIKSBY FÖRR OCH NU, som gavs ut november 2008. Foto: Björn Ganning.

Boksläpp november 2008. Omslagsbild: Vistapoint Foto.

Berömd är också Långbryggan i Rättvik. Den är 628 meter lång och byggd 1895.

Inga kommentarer: