fredag 2 januari 2009

SEXUALLEKTION

Det var den mycket blyge doktorn som var inbjuden till flickskolan för
att förmedla litet sexualkunskap. Nu var han så väldigt blyg att han
inte vågade berätta för sin fru vad det var han skulle tala om så han
sa att han skulle hålla ett föredrag om segling.
Dagen därpå mötte hans fru flickskolans rektor på gatan och rektorn
berättade hur uppskattat och intressant föredraget varit.
- Verkligen? Sa doktorns fru litet undrande, det måste jag säga låter
litet underligt, jag menar han har ju bara prövat på det två gånger,
första gången blev han sjösjuk och andra gången blåste hatten av.

Inga kommentarer: