onsdag 5 november 2008

TRAFIKPROBLEMET LÖST !


I måndags hade Bosse Bäver skapat trafikproblem på
gångstigen vid södra sidan av Kottlasjön. Han hade fället ett stort träd rakt över stigen. Informerade Lidingö Kommun, och i dag är stigen rensad.
Snabb och bra service-tack för det !

Inga kommentarer: