lördag 9 augusti 2008

SINGAPORE

I dag är det Singapores Nationaldag 080809.
Vad tänker man på när Singapore nämns ?
Jo, Raffles Hotel, Long Bar och Singapore Sling.
En söt kvalmig sak, men stark som själva den.
Förmådde mina Hongkong-res-kamrater att åka hem
via Singapore för att jag skulle få en ny flagga 1988.
Som tack stod jag för notan i The Long Bar.
Djävla saftkobbel, sa min kompis. Efter den tredje kunde
han inte resa sig ! -:)
Satt vid Long Bar 1988 och 2002 ! Skål !

Singapores National Day is on the 9th of August, and what
do You think about when Singapore is mentend ?
OK, that is Raffles Hotel, The Long Bar and Singapore Sling.
The drink is too sweet , but very strong. When in Hongkong
one year I asked my freiends to go home via Singapore , in
order to have a new flag (country) They said OK, and I was very
greatful, and took the bill in The long Bar.
Damned sweet juice, my friend said, but after number three,
he couldnt stand up !

Inga kommentarer: