torsdag 17 juli 2008

MINI-GRODA


På Agön fanns förutom fiskmåsar och trutar
en massa minigrodor. Har aldrig i mitt långa
liv sett dess maken. De sprätte runt i vegetationen
åt alla håll, och såg ut som myror.

Inga kommentarer: