lördag 24 maj 2008

BLÅMESENHar försökt att få en bra bild på våra blåmesar
som för andra året i rad huserar bakom en springa
i balkongtaket. De far som skottspolar farm och till-
baka med mat till sina ungar som för ett satans liv
bakom väggen.
Av c:a 50-60 knäpp är det här den bästa bilden
hitintills......Bevakningen fortsätter.

Inga kommentarer: